พล.ต.อดุลย์ ชมเย็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 เป็นประธานในพิธีมอบอาหาร “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ จังหวัดนครสวรรค์
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

Share