ร.ต.ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหาร “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ จังหวัดนครสวรรค์
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

(3.2)C-210608005066

Share