คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินจากสมาชิกวุฒิสภา และ บมจ.มิตรแท้ประกันภัย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในสาธารณรัฐอินเดียที่ประสบวิกฤติด้านสาธารณสุข
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินจากสมาชิกวุฒิสภา

Share