นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเจลแอลกอฮอล์จากบริษัท ไอ.ซี.ซีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเจลแอลกอฮอล์