อสม.ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสันสันพื้นที่ ต.นาสะแบง จ.บึงกาฬ
อสม.ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจากสภากาชาดไทย