รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนในพื้นที่ต่าง ๆ
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

(1.2ปC-210602020040
(1.3)C-210602021059
Share