นายสาระ ล่ำซำ มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง แก่รพ.จุฬาฯ

17-2
17-1