นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมคณะ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

3