ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนในพื้นที่ต่าง ๆ

2-1
2-3
2-2