ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค จาก ตัวแทนคณะกรรมการ 50 ปี น้องใหม่จุฬา 2511 เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

Share