นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ BSC Honei V ร่วมใจสู้ภัยไวรัสโควิด-19 จาก บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ให้กับสภากาชาดไทย
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเจลแอลกอฮอล์