นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ท่าเรือ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต