ผวจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ บจก. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดถุงยังชีพสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
จัดถุงยังชีพสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19