นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ รพ.จุฬาฯ
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย