สำนักงานของสภาเสี้ยววงเดือนแดง (กาชาด) กาตาร์ ได้รับความเสียหายจากเหตุโจมตีทางอากาศของทหารอิสราเอล
สำนักงานของสภาเสี้ยววงเดือนแดง (กาชาด) กาตาร์ ได้รับความเสียหายจากเหตุโจมตีทางอากาศของทหารอิสราเอล