ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรม “สุขใจ..ให้โลหิต ครั้งที่ 2 เชิญชวน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 27 พ.ค.64 ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรม “สุขใจ..ให้โลหิต ครั้งที่ 2