ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค จาก ชมรมนิสิตเก่าจุฬา รุ่นที่ 2515 เพื่อสนับสนุนบุคลาการทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนบุคลาการทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ