สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน ในโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19” เพื่อมอบชุดธารน้ำใจให้กับประชาชนที่ต้องกักตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ
พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19