เปิดรับบริจาค “พลาสมา” ช่วยชีวิตผู้ป่วยหนักโควิด-19
เปิดรับบริจาค “พลาสมา” ช่วยชีวิตผู้ป่วยหนักโควิด-19