กลุ่มธุรกิจ TCP ส่งมอบเครื่องดื่มและอาหาร ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
กลุ่มธุรกิจ TCP ส่งมอบเครื่องดื่มและอาหาร ให้แก่บุคลากร ทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ