นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จาก มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย อารามวัดรมหายาน เพื่อนำไปจัดชุดธารน้ำใจให้ประชาชนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พี่ง
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป