ผวจ.ชุมพร เป็นประธานมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ตามความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สสจ.ชุมพร
ผวจ.ชุมพร เป็นประธานมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

Share