รอง ผวจ.กาญจนบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ให้ สสจ. 76 จังหวัด
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

Share