นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโครงการกาชาดปันสุข ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม
เหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19