ทีมแพทย์และพยาบาล สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ไปร่วมฉีดวัคซีนให้ชาวคลองเตย ที่เทสโก้ โลตัส พระราม 4
ทีมแพทย์และพยาบาล สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ไปร่วมฉีดวัคซีนให้ชาวคลองเตย