นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ รพ.จุฬาฯ
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน ช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19