ผวจ.นครราชสีมา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม “วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ” ณ สนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

10