บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
(12ปC-210514008037