ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงินบริจาคจากประธานกรรมการน้องใหม่จุฬาฯ รุ่น พ.ศ.2512 เพื่อสมทบทุนรักษาผู้ป่วยติดเชื้อศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงินบริจาคจากประธานกรรมการ น้องใหม่จุฬาฯ รุ่น พ.ศ.2512 เพื่อสมทบทุนรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 รพ.จุฬาฯ
โควิด-19 รพ.จุฬาฯ