สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นำ นายทาเคโอะ โนดะ และคณะ เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาส
ถวายเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาส