ผวจ.ตราด พร้อม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด รับมอบสิ่งของอาหารแห้งเพื่อบรรจุลงในชุดธารน้ำใจฝ่าภัยโควิด-19
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด รับมอบสิ่งของอาหารแห้งเพื่อบรรจุลงในชุดธารน้ำใจฝ่าภัยโควิด-19

Share