รอง ผวจ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนแต่ละอำเภอจาก “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย” ส่งมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย