บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการ “ถุงน้ำใจ หัวใจไทย ไทยช่วยไทย ไทยสู้สู้” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
“ถุงน้ำใจ หัวใจไทย ไทยช่วยไทย ไทยสู้สู้” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

(12.2)C-210512040080