คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ พร้อมคณะ ร่วมกันสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจมอบให้ รพ.จุฬาฯ
คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ พร้อมคณะ ร่วมกันสมทบทุนจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจมอบให้ รพ.จุฬาฯ