ผวจ.สตูล และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมคณะร่วมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมคณะร่วมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง

Share