นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำข้าวกล่องและขนมหวาน มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำข้าวกล่องและขนมหวาน มอบให้บุคลากรทางการแพทย์