พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จากมูลนิธิ อิออนประเทศไทย เพื่อร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย
พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95

(3.2)C-210512021060