บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์จำเป็นสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินให้ รพ.จุฬาฯ