ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบเครื่องแต่งกายให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ วัดใหญ่ชัยมงคล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบเครื่องแต่งกายให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19