นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมคณะ มอบอาหารและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด มอบอาหารและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชน