ปลัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนของอำเภอต่าง ๆ จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย