ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบวาตภัยใน อ.บางซ้าย
นายกเหล่ากาชาด มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบวาตภัย