ผวจ.สตูล และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบบ้านให้ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสตูล ในโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือนร้อน เร่งด่วนของประชาชนใน จ.สตูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบบ้านให้ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสตูล

Share