ผวจ.กาญจนบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม “สร้างเสริมสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย มรดกของแผ่นดินเมืองกาญจน์ อาหารสมุนไพร” ณ โรงพยาบาลมะการักษ์
นายกเหล่ากาชาดเปิดงานกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย

Share