ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รับมอบชุด PPE จากบริษัท ฟอลคอนประกันภัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร รพ.จุฬาฯ
รับมอบชุด PPE เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร รพ.จุฬาฯ