ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย รับมอบที่นอนและเครื่องนอนโลตัส จากบริษัทโลตัส เบดดิ้ง กรุ๊ป เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รพ.จุฬาฯ
รับมอบที่นอนและเครื่องนอนโลตัส