พลโท นพ.อำนาจ บาลี และบริษัท จีเอสเค จำกัด ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ
พลโท นพ.อำนาจ บาลี และบริษัท จีเอสเค จำกัด ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ