นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร”