ประธานที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นำสมาชิกกิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย ร่วมบรรจุหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มเสี่ยง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
กิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย ร่วมบรรจุหน้ากากอนามัยมอบให้ ผู้ด้อยโอกาส