สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19” จัดซื้อเครื่อง Oxygen High Flow พระราชทาน แก่ รพ.จุฬาฯ
กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19